Startsida, SISS
Tabellexempel
Diagramexempel
Webbenkäter
Webbenkäter hos kunder

Klicka här för att prova på.


Här kan du utan kostnad prova på SISS.
Prova själv och se hur lätt det är!

Systemet innehåller ett flertal inbyggda kurser med detaljerade exempel med menyer, dialogboxar, statistikresultat och diagram.
Ett exempel på en enkel enkät uppdelad på olika avsnitt för att visa vilka möjligheter som finns.

Svarsalterantiven ligger vanligen under varandra och man klickar i små runda ringar. Man kan välja att dölja enskilda frågor eller en stor mängd av frågor. Du kan t.o.m. dölja en del av svarsalternativen för vissa som svarar.

I detta exempel behöver inte kvinnorna svara på frågan om ålder. Se vad som händer om du växlar mellan Man och Kvinna i första frågan!
Fråga nr. 1    
Är du Man eller Kvinna?
Man
Kvinna

Fråga nr. 2    
Din Ålder?
20-30
31-40
41-50
51-65

Fråga nr. 3    
Vilket Civilstånd har du?
Gift
Sambo
Ensamstående

Du kan även lägga svarsalternativen horisontellt på en eller flera rader, samt välja t.ex. tjocka ramar runt i egen färg samt stora tredimensionella knappar. Se vad som händer när du trycker på en knapp!
Fråga nr. 4    

Vilken är din högsta formella utbildning?

Folkskola / Grundskola Yrkes / Fack / Tvåårigt Gymnasium
Studentexamen / Treårigt Gymnasium Universitet / Högskola

Fråga nr. 5    

Hur bor du?

Villa Bostadsrätt Hyresrätt Annat

Du kan testa att visa enkäten i olika färgkombinationer eller gråskalor.

Fråga nr. 6     Vilken är din huvudsakliga sysselsättning?
Förvärvsarbete / Anställd Förvärvsarbete / Egen Företagare / Frilans Studerande
Hemma med barn Ålderspensionär Förtidspensionär
Långtidssjukskriven Arbetslös Annat

Fråga nr. 7     Hur lång tid arbetar du under dagen?
Heltid Deltid Annat

Fråga nr. 8     Vilket yrke har du?
Lärare Målare Operatör Vård / Omsorg Kontorist
Tekniker Telefonist Data / IT / Konsult Författare Journalist

Ett antal frågor med samma svarsalternativ kan lämpligtvis läggas ihop i en grupp och få ett mer kompakt utseende.

Här följer några Ja och Nej frågor.

  Ja Nej

9  Sover du bra?

10  Trivs du på arbetet?

11  Känner du dig uppskattad på ditt arbete?

12  Blir du lätt stressad på ditt arbete?

13  Tycker du att arbetstiden är för lång?

14  Tycker du att du har tillräckligt med tid för barnen?

15  Hinner du med att motionera något?

16  Är du aktiv när du är ledig?

17  Har du tillgång till bil?

Fråga nr. 18    

Hur många mil kör du per år?

100-800 801-1500 1501-2000 2001-2500 2501-3000 Annat

Fråga nr. 19    

Hur lång tid tar det till ditt arbete?

Mindre än 15 min 15-30 minuter 30 min-1 tim Mer än 1 tim

Hur stort hälsoproblem anser du att följande är?

  Litet 2 3 4 5 6 7 8 9 Stort

20  Rökning

21  Alkohol

22  Trafikbuller

23  Trafikskador

24  Luftföroreningar

25  Arbetsskador

26  Idrottsskador

27  Stress

I dessa attitydfrågor om vad man tycker visar knapparna s.k. smileygubbar, där utseendet på dessa visar vilken typ av svar som man har valt. Prova med olika svar från Mycket dåligt till Mycket bra!

Vad tycker du?

  Mycket Dålig Dålig Varken eller Bra Mycket bra

28  Hur är tillgången till utbildning i din kommun? (T.ex gymnasium, högskola)

29  Hur är utbudet på kulturella aktiviteter i din kommun? (T.ex Bio, Teater, Utställningar)

30  Hur är tillgången till allmänna kommunikationer. (T.ex Buss, Tåg)

31  Om utbudet av nöjen? (Dans, Disco, Restauranger och Pubar)

32  Om underhållet av vägar, parker och andra offentliga platser?

33  Om den kommunala administrationens effektivitet och serviceanda?

34  Möjligheterna för dig att hitta "rätt" arbete. Dvs. Arbete som passar din utbildning och dina erfarenheter o.s.v?

Hur stort förtroende har du för det sätt på vilket följande samhällsinstitutioner sköter
sitt arbete?

  Litet 2 3 4 5 6 7 8 9 Stort

35  Försvaret

36  Polisväsendet

37  Skattemyndigheten

38  Skolan

39  Banker

40  Sjukvården

41  Kommunpolitiker

42  Kyrkan

43  Regering och Riksdag

44  Pressen

Brukar du besöka?

  Nej 1-2 ggr / mån 3-5 ggr / mån Mer än 5 ggr / mån

45  Gatukök och Café

46  Disko eller annan Danslokal

47  Privat Fest

48  Bio

49  Konserter eller Musikframträdanden

50  Åskåda Idrottsevenemang

51  Besöka Simhall

52  Gå på Konstutställning

53  Gå på Teater

54  Gå på Museum

55  Nyttja Motionsspår eller Sporthallar

Här har vi en flersvarsfråga d.v.s. det är tillåtet att ge flera svar i samma fråga. Du ser att det nu inte är runda knappar utan fyrkantiga rutor. I SISS behandlas en sådan fråga automatiskt i en tabell, där svarsprocenten i varje alternativ kan vara upp till 100%. Alla kan ju ha läst t.ex. Aftonbladet. Prova med att fylla i flera alternativ!
Fråga nr. 56    

Välj vilka tidningar som du läser dagligen. Du får välja flera tidningar.

Aftonbladet Expressen Dagens Nyheter Svenska Dagbladet Göteborgsposten
Arbetarbladet Arbetet Alingsåskuriren Ljusnan Ölandsbladet
Borås tidning Enköpingsposten Fagerstaposten Folkbladet Gefle dagblad

Exempel på några olika diagram som du sedan kan ta fram.


Några olika kompakta diagram med liggande staplar.Ett stående stapeldiagram med lite färg och djup på staplarna.Ett liggande stapeldiagram med grupper av staplar.Ett cirkeldiagram med fördelning på yrke.Ett stjärndiagram som visar kommunal service för lärare jämfört med alla.Ett medelvärdesdiagram med samma som ovan.Ett kvalitetsdiagram med både fördelning och medelvärden.Ett fördelningsdiagram delar upp på negativa och positiva attityder.Ett frekvensdiagram visar svarsfördelning med liggande staplar.Ett indelningsdiagram på medelvärde med uppdelning på många olika grupper.Ett indelningsdiagram på frekvens också med uppdelning på många olika grupper.