Tillbaka

Arbetsmiljöenkät 2006

Anvisningar Börja med att ange vilken enhet du arbetar på. Om du arbetar på två eller fler avdelningar ange den avdelning där du har flest arbetstimmar. Ange kön. Läs igenom de 17 påståendena (F3-F19) och markera därefter de 6 påståenden du tycker är viktigast.
OBS! Välj endast 6 stycken. Sedan ska du betygsätta alla påståenden (F20-F36) efter hur du upplever din arbetssituation.
OBS! Betygsätt alla påståendena. Slutligen svarar du på de fyra sista frågorna (F37-F40). Tack för din medverkan!

Ange vilken enhet du arbetar på.    

Ange kön
Man
Kvinna

Läs igenom nedanstående 17 påståenden. Markera därefter 6 påståenden du tycker är viktigast.
OBS! Endast 6 kryss.
F3 Det är viktigt att jag tycker det är roligt att gå till jobbet.
F4 Det är viktigt att jag trivs i arbetsgruppen.
F5 Det är viktigt att vi respekterar varandra i arbetsgruppen.
F6 Det är viktigt att det finns en öppenhet i arbetsgruppen.
F7 Det är viktigt att jag för uppskattning från mina arbetskamrater.
F8 Det är viktigt att vi i arbetsgruppen har roliga aktiviteter utanför arbetet.
F9 Det är viktigt att jag kan påverka min arbetssituation.
F10 Det är viktigt att jag har en bra fysisk arbetsmiljö.
F11 Det är viktigt att jag blir "sedd" av min närmaste chef.
F12 Det är viktigt att jag har förtroende för min närmaste chef.
F13 Det är viktigt att jag får feed-back (återkoppling) på mitt arbete från min närmaste chef.
F14 Det är viktigt att jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete.
F15 Det är viktigt att min närmaste chef tillräckligt ofta håller bra utvecklingssamtal med mig.
F16 Det är viktigt att jag får den information jag behöver för att göra ett bra arbete.
F17 Det är viktigt att jag har en rimlig arbetsbelastning.
F18 Det är viktigt att jag har den kompetens mitt arbete kräver.
F19 Det är viktigt att viktigt att jag får möjlighet till tillräcklig kompetensutveckling.


Hur upplever du din arbetssituation?
Du skall nu betygsätta alla påståendena efter hur du upplever din arbetssituation. Markera den siffra som bäst motsvarar din uppfattning. Betyg 1 motsvarar "Instämmer inte alls" och betyg 6 motsvarar "Intstämmer helt". OBS! Betygsätt alla påståendena.
Instämmer 
inte alls 
     
Instämmer
helt
F20 Jag tycker att det är roligt att gå till jobbet. 1 2 3 4 5 6
F21 Jag trivs i arbetsgruppen. 1 2 3 4 5 6
F22 Vi respekterar varandra i arbetsgruppen. 1 2 3 4 5 6
F23 Det finns en öppenhet i arbetsgruppen. 1 2 3 4 5 6
F24 Jag får uppskattning från mina arbetskamrater. 1 2 3 4 5 6
F25 Vi i arbetsgruppen har roliga aktiviteter utanför arbetet. 1 2 3 4 5 6
F26 Jag kan påverka min arbetssituation. 1 2 3 4 5 6
F27 Jag har en bra fysisk arbetsmijlö. 1 2 3 4 5 6
F28 Jag blir "sedd" av min närmaste chef. 1 2 3 4 5 6
F29 Jag har förtroende för min närmaste chef. 1 2 3 4 5 6
F30 Jag får feed-back (återkoppling) på mitt arbete från min närmaste chef. 1 2 3 4 5 6
F31 Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete. 1 2 3 4 5 6
F32 Min närmaste chef håller tillräckligt ofta bra utvecklingssamtal med mig. 1 2 3 4 5 6
F33 Jag får den information jag behöver för att göra ett bra arbete. 1 2 3 4 5 6
F34 Jag har en rimlig arbetsbelastning. 1 2 3 4 5 6
F35 Jag har den kompetens mitt arbete behöver. 1 2 3 4 5 6
F36 Jag får möjlighet till kompetensutveckling. 1 2 3 4 5 6


Frågor rörande jämställdhet. Kryssa för det alternativ som bäst motsvarar din uppfattning.

F37 Hur upplever du arbetsgivarens
inställning till mammaledighet på din arbetsplats?
Mycket negativ Acceptabel Mycket positiv
F38 Hur upplever du arbetsgivarens inställning
till pappaledighet på din arbetsplats?
Mycket negativ Acceptabel
Mycket positiv


F39 Känner du till Tidaholms kommuns policy och handlingsplan mot kränkande särbehandling? Ja Nej
F40 F40 Skulle du vilja pröva arbetsuppgifter som på din arbetsplats till större del utförs av motsatt kön? Ja Nej

Tack för din medverkan!

Tillbaka