Startsida, SISS
Mer om SISS
Prova gratis

Tabellexempel
Diagramexempel
Webbenkäter
Webbenkäter hos kunder

Logga in

Vi utför enkätprojekt med bl.a. webbenkäter efter Ditt önskemål. Läs mer!
Prova gratis!  Gör din egen enkät!
Du kan gratis utan begränsning få prova på SISS samt köra i SISS-server.

Tabellexempel
Alla tabeller kan redigeras i ett inbyggt ordbehandlingsprogram.
samt kopieras över till MS Word för rapportskrivning där.

Tabell 1


Vanlig frekvenstabell på yrke, detta är den vanligaste tabellen på en enkätfråga.
Du ser att 9.8% var lärare och 13.9% var författare.

Tabell 2


Liknande tabell som föregående men uppdelad på kön.
Du ser att 20.5% av männen och 19.3% av kvinnorna
hade Universitet/Högskola som högsta utbildning.

Tabell 3


En multindelning på fråga om trivsel indelad på kön, ålder och civilstånd.
Du ser att av gifta kvinnor i åldern 41-50 så trivs 64.5% på arbetet.
Bland ensamtående män i åldern 20-30 år så trivs 73.1% på arbetet.

Tabell 4


Man kan använda en korstabell, som här visar korsning mellan ålder och utbildning.
Här kan man se i tabellerna att bland de som har Folkskola/Grundskola
som högsta utbildning så är 43.4% i åldern 31-40 år och att de är 66 st.

Tabell 5


Har man flera frågor med samma svarsalternativ kan en särskild tabell användas.
Här visas svaren på en grupp av attitydfrågor om kommunens service. 23.7% tycker
att tillgången på allmän kommunikation är mycket bra med medelbetyget 3.2.
Denna tabell kan vara lite svårläst men används som underlag för särskilda diagram.

Tabell 6


För en grupp av attitydfrågor kan man vilja beräkna endast medelvärden i dessa.
Här är medelvärden indelat på män och kvinnor för gifta, sambo och ensamstående.
Du kan se att gifta kvinnor har gett medelbetyget 6.5 för rökning.

Tabell 7


Tillsammans med tabellen med medelvärden kan du även få en tabell med antal.
Du ser att det var 431 som var gifta och fick gav medelbetyget 2.8 för utbildningen.

Tabell 8


Du kan även välja att få andra statistikparamterar som minimum och maximum och annat.
Här ser du statistik på temperaturer där t.ex. Stomax är högsta temperaturen för varje dygn.
Högsta dygnsmaxtemperaturen under perioden i Stockholm var 28.8 grader.

Tabell 9


Du kan få en tabell med bl.a. medianer, kvartiler och percentiler för t.ex. lönestatistik.
Medianlönen för födda 1941-1945 var 21021:- per månad.