Startsida, SISS
Mer om SISS
Prova gratis

Tabellexempel
Diagramexempel
Webbenkäter
Webbenkäter hos kunder

Logga in


Swedish Interactive
Statistical System

SISS-server är ett system där du enkelt lägger upp din webbenkät på vår server. Du skriver först in dina enkätfrågor med svarsalternativ. Därefter skapar du webbenkäten med tillgång till ett mångfald av metoder för att utforma webbenkäten. När du är nöjd med utseendet lägger du ut den skarpt på SISS-server för att besvaras.

Du kan när du vill snabbt få ett resultat av svaren på din enkät. Med en knapptryckning får du en snabbrapport med tabeller och diagram på dina enkätfrågor. Du kan även använda SISS-server för att publicera dina rapporter på webben.

Du har dessutom möjlighet att lägga ut dina enkäter på egen webbserver, om det passar bättre.


Om du vill kan du även skapa pappersenkäter eller kanske du har egna formulär med inskrivna data. Dessa kan du registrera i systemet för direkt bearbetning med olika tabeller och diagram.

Dessutom kan du kombinera båda metoderna, om en del av de som skall besvara enkäten inte har tillgång till webben.

SISS kan även användas för andra ändamål än ren enkätbearbetning som t.ex. att föra över data från andra system och göra de statistiska analyserna i SISS.

SISS med underhållsavtal ger dig tillgång till ett professionellt system med support och uppdateringar, en svensk programvara med trygghet.

Mer om SISS
Här kan du läsa mer om vårt enkät- och statistikprogram SISS. Du kan bl.a. läsa om hur enkelt det är att skapa en enkät.

Tabellexempel
SISS innehåller ett flertal olika tabelltyper. Dessa tabeller kan innehålla t.ex. medelvärden, antal, frekvenser och korstabeller. Tabellerna visas som textdokument i ett inbyggt ordbehandlingsprogram. Du kan således själv redigera dessa på många olika sätt i detta program. Från resultatet i tabellerna kan du även rita olika enkätdiagram. Du kan här se exempel på ett antal olika tabellutskrifter i ordbehandlingsprogrammet.

Diagramexempel
SISS innehåller ett flertal olika diagramtyper. Ett antal av dessa är speciella enkätdiagram som t.ex. Kvalitets- och Fördelningsdiagram. Du kan här se exempel på dessa.

Webbenkäter
Med SISS-server kan du enkelt lägga upp enkäter på webben. Sedan dessa besvarats kan du ta fram tabeller och diagram enligt ovan. Du kan här se ett antal olika utföranden på hur en webbenkät kan se ut.

Webbenkäter hos kunder
Många kunder har med SISS lagt upp olika typer av webbenkäter och här kan du se några exempel på dessa.

Underhåll
Med underhållsavtal på SISS kan du ladda ner nya versioner av SISS samt t.ex. hämta en handbok i Adobes pdf-format på c:a 700 A4-sidor och mängder av bilder. Du måste då ha tillgång till ett användarnamn och lösenord för att logga in.