Diagram och analys av mätdata med SIGS kommandosystem.


Diagram i SIGS kommandosystem som visar miljöundersökning i en skola med 4 Y-axlar till vänster med var sin färg och knuten till var sin linje i diagrammet med samma färg. Diagrammet visar koldioxidhalt, relativ fuktighet samt rumstemperatur och temperatur tillopp radiaturer.
Diagram i SIGS kommandosystem som visar skillnad mellan lägsta,
medel och högsta dygnstemperatur i Stockholm i april 1985.

Diagram i SIGS kommandosystem som visar ett klimatdiagram
med temperatur samt vindriktning och vindstyrka.

Diagram i SIGS kommandosystem som visar ett ytdiagram
samt en regssionskurva och en kummulativ kurva.

Diagram i SIGS kommandosystem som visar 8 olika
linjediagram med flera linjer i varje diagram

Diagram i SIGS kommandosystem som visar vindstyrka,
temperatur och luftfuktighet med tre olika Y-axlar