Startsida

SIGS-film 1
Ett enkelt stående
tidsdiagram.


SIGS-film 2
Två diagram under varandra.


SIGS-film 3
Areadiagram och ett cirkeldiagram.
Prova gratis!  Gör din egen enkät!
Du kan gratis utan begränsning få prova på SISS samt köra i SISS-server.

Konstruera ditt eget diagram i SIGS.

Titta på film som visar hur flexibelt det är att rita diagram med det kraftfulla kommandosystemet i SIGS. Du placerar ut delarna av ett diagram där du vill ha dom på ritytan, som kan vara liggande eller stående A4. Lägena anges i mm och ligger således mellan 0 och 21 resp. 0 och 28.

Börja med SIGS-film 1.

SIGS-film 1 Enkelt tidsdiagram i stående A4Klicka först på denna länk och sedan på Öppna

Data till diagrammet är förberett och är högsta, lägsta och medeltemperatur för varje dygn i några orter i Sverige under sommaren 1985. Här skapas ett enkelt diagram i stående format med en horisontell tidsaxel och en vertikal axel som visar temperaturen. Diagrammets läge bestäms beroende på var man placerar ut axlarna. Diagrammet visar medeltemperaturen varje dygn i Haparanda. Lägg märke till hur tidsskalan först är maj-augusti och sedan enkelt ändras till juni-juli.

SIGS-film 2 Två tidsdiagram under varandraKlicka först på denna länk och sedan på Öppna

Diagrammet från SIGS-film 1 används som underlag. Det diagrammet läggs i övre delen och sedan läggs ett nytt diagram in längre ner. I det nya diagrammet visas temperaturen i Stockholm och här visas tre kurvor med högsta, lägsta och medeltemperatur för varje dygn. Som du nu förstår så kan man lägga in obegränsat många diagram i en A4-bild.

SIGS-film 3 Areadiagram och ett cirkeldiagram.Klicka först på denna länk och sedan på Öppna

Bilden inleds med att färdiga data kopieras in i kommandofilen. Därefter rotas ett areadiagram med mönster i samt en beskrivning i vardera mönster. I den lediga ytan uppe till vänster läggs dessutom in ett cirkeldiagram.