Diagram och analys av mätdata med SIGS.

Punktdiagram i SIGS menysystem med dygnsmedeltemperaturen
i Lund mot Stockholm under några månader sommaren 1985

Tidsdiagram med linjer i SIGS menysystem med högsta
dygnstemperaturen i några orter under sommaren 1985

Blandat diagram i SIGS menysystem med både
linjer och staplar som visar temperatur och nederbörd