Swedish Interactive
Graphic System

Prova på gratis.
Analysera dina mätdata.
Hämta systemet här.SIGS är ett flexibelt verktyg för att rita olika diagram, vilka du själv kan utforma nästan som du själv vill.

SIGS används framför allt när du har mätdata utefter en tidsaxel, som kan variera från millisekunder upp till flera år. Tidsaxlarnas utseende varierar automatiskt beroende på olika egenskaper som axellängd, tidslängd och teckenstorlek.

Du kan rita flera olika typer av diagram i samma bild, ett diagram kan t.ex. innehålla många axlar som t.ex. 4 Y-axlar och data till diagrammen kan komma från olika datakällor även inom ett diagram.

Du kan kombinera SIGS med de avancerade beräkningsmetoder, som finns i SISS. Du kan där med ett flertal olika formler och datahanteringsmetoder förbereda datamängden för diagramritning.

Därefter kan du i SIGS rita de diagram, som önskas. Du kan först använda menysystemet för att snabbt och enkelt rita t.ex. tidsdiagram. Därefter kan du använda den mer avancerade nivån i kommandosystemet. I detta utformar du själv vaifritt dina diagram.

SIGS med underhållsavtal ger dig tillgång till ett professionellt system med support och uppdateringar, en svensk programvara med trygghet.

SIGS kan användas för bl.a:

# Allmän grafisk analys
# Diagramritning
# Analys av mätdata
# Tidsdiagram
# Registerstatistik
# Ritning av figurer
# Ritning av text

inom olika områden som

# Energisektorn
# Miljövård
# Forskning
# Sjukvård
# Geovetenskap
# Vattenvård


Prova på gratis - SIGSDEMO

Du kan hämta hem att demoprogram med inbyggda kurser till din egen dator. Demoprogrammet är SISS i original men begränsad till 30 observationer och 5 variabler. I övrigt finns alla funktioner med i programmet.

Diagramexempel


I Diagramexempel visas ett antal olika typer av standarddiagram som är gjorda i menysystemet.

Kommandoexempel


I Kommandoexempel kan du se olika typer av speciella diagram som är gjorda i kommandosystemet. Där har du möjlighet att själ utforma diagrammen, som du själv vill ha dom.

Diagram med beskrivning


I Diagram med beskrivning kan du i fyra ramar se exempel på olika diagram, som är ritade i menysystemet. Du kan välja olika diagram och får se en beskrivning, den dialogbox som styr utformning av diagrammet samt utseende på diagrammet.

Kommandon med beskrivning

I Kommandon med beskrivning kan du i fyra ramar se exempel på olika kommandofiler samt de diagram, som man får av dessa. Du kan välja olika diagram och får se en beskrivning, den kommandofil som ger diagrammet samt utseende på diagrammet.

Priser och avtal

Här kan du läsa om våra priser på programmen samt de avtal som tecknas.

Beställning

Du kan direkt beställa programmen genom att fylla i ett formulär.

Underhåll

Med underhållsavtal på SIGS kan du utnyttja denna modul. Du måste då ha tillgång till ett användarnamn och lösenord. Du kan här ladda ner nya versioner av SIGS.