Webbenkäter
- Exempel hos kunder
Tabellexempel
Diagramexempel

Logga in
(underhåll)
Med mer än 25 års erfarenhet i branchen.


Datasystem för Enkäter och Statistik

Personalenkäter, Skolenkäter, Hälsoenkäter,
Marknadsundersökningar, Journalsystem m.m.
Webbenkäter eller Pappersenkäter


Säkerhet med kontroll utan NSA.
Du lägger själv upp din webbenkät på din egen server. Du äger dina egna enkätdata med fullständig kontroll - säkrare kan det inte bli!


Du skriver in dina enkätfrågor med svarsalternativ, skapar webbenkäten med tillgång till en mångfald av metoder för att utforma webbenkäten och lägger sedan ut den på din server för att besvaras. Efteråt får du snabbt ett resultat på svaren då du med en knapptryckning får en Snabbrapport med tabeller och diagram. Du kan även publicera dina rapporter på webben.

Är du rädd för molnet?
Om du hela tiden vill ha total egen kontroll av dina data lägger du ut din webbenkät på din egen webbserver. Det kan du med SISS.

Exempel på fråga
Vilken är din huvudsakliga sysselsättning?
Anställd Egen Företagare Studerande
Hemma med barn Ålderspensionär Förtidspensionär
Långtidssjukskriven Arbetslös Annat

Läs mer!  


Det finns även ett system för dig som är tekniker/ingenjör och har behov av att kunna rita mycket flexibla diagram, som du utformar på egen hand. Systemet kan t.ex. ta hand om data från mätlograr med tidsaxlar från mikrosekund till sekler med automatisk anpassning av tidsaxelns utseende.

Läs mer!  Titta även närmare i staffanoberg.se där du kan beställa tryckta böcker
bland annat deckaren Morden i Yttsäter och vuxensagan Vem är Lea?
Ekonomisk kontroll i din bostadsrättsförening eller annan valfri förening, organisation eller företag
Läs mer!  

Vill du förbättra ekonomin i din bostadsrättsförening?
Läs mer!  

Enkäter och rapporter om arbetsmiljö
Läs mer!  

Konstruera ditt eget diagram
Se filmer!  

eXTReMe Tracker