Startsida, SISS
Mer om SISS
Prova gratis

Tabellexempel
Diagramexempel
Webbenkäter hos kunder


Webbenkäter

Exempel
1. Enkel enkät
2. Längre enkät
3. Olika typer av frågor
Prova gratis!  Gör din egen enkät!
Du kan gratis utan begränsning få
prova på SISS samt köra i SISS-server.

Webbenkäter med SISS
Med snygga 3D-knappar.

Med SISS kan du enkelt skapa obegränsat med webbenkäter och låta så många du vill svara på dessa utan några extra kostnader. Du kan ha flera olika enkätprojekt i gång samtidigt.

Med ett klick skapar du ett standardutseende som du kan se i exempel 1-3. men du kan även styra funktioner och utseenden på en mängd olika sätt som att lägga svarsalternativ horisontellt eller vertikalt, lägga grupper med frågor i en gemensam tabell.

Du kan använda lösenord, se hur många som har svarat, skicka påminnelser, förhindra att man försöker svara flera gånger, svara på delar av enkäten och återkomma senare.

Sätta krav på att vissa frågor måste besvaras och bestämma olika färger i enkäten. Styra numrering av frågorna, textstorleken och tabellramar. Respondenten kan skriva ut sina enkätsvar på skrivare, hantering av flera svar i samma fråga.

Du kan även få stora tredimensionella knappar där man klickar i ett svar, där man bl.a. kan använda s.k. Smiley-gubbar. Man kan lägga upp prioriteringsfrågor i en tabell, lägga många svarsalternativ i en fråga i en rullista, När personen har svarat kan han skickas till valfri hemsida. Dela in frågor i olika avsnitt, där bara ett avsnitt visas.

Enkäten kan utformas med hopp så att vissa frågor visas enbart för en del. Det går dessutom att dölja vissa svarsalternativ, vilket kan användas för t.ex. grupptillhörighet inom avdelningar.

Exempel på webbenkäter

1. Enkel enkät

En enkel enkät med vanliga frågor och attitydfrågor i en grupp.

2. Längre enkät

En längre enkät med bl.a. flera grupper av frågor.

3. Enkät med olika frågor

En enkät med en blanding av olika typer av frågor.

Exempel på en fråga på webben    
Välj vilket yrke du har
Lärare
Målare
Operatör
Vårdbiträde
Kontorist
Tekniker
Telefonist
Konstnär
Författare
Journalist