Startsida, SISS
Mer om SISS
Prova gratis

Tabellexempel
Diagramexempel
Webbenkäter hos kunder


Webbenkäter

Exempel
1. Enkel enkät
2. Längre enkät
3. Olika typer av frågor
Prova gratis!  Gör din egen enkät!
Du kan gratis utan begränsning få prova på SISS samt köra i SISS-server.

Exempel 3 - Enkät med bl.a. öppna
textfrågor och prioriteringsfrågor.

Detta exempel innehåller förutom en del vanliga bakgrundsfrågor även några textfrågor, där man fritt kan skriva vad man tycker om något. Dessutom finns s.k. prioriteringsfrågor där man får säga inom ett område vad man tycker om detta samt hur viktigt det är.

Utseende på webbenkäten

Fråga nr. 1    
Är du man eller kvinna?
Man
Kvinna

Fråga nr. 2    
Skriv in din ålder


Fråga nr. 3    
Välj vilket yrke du har
Lärare
Målare
Operatör
Vårdbiträde
Kontorist
Tekniker
Telefonist
Konstnär
Författare
Journalist

Fråga nr. 4    
Välj den landsdel av Sverige där du är bosatt
Götaland
Svealand
Norrland

Fråga nr. 5    
Välj vilka tidningar som du läser dagligen. Du får välja flera tidningar.
Aftonbladet
Expressen
Dagens Nyheter
Svenska Dagbladet
Göteborgsposten
Arbetarbladet
Arbetet

Här följer några attitydfrågor som du skall fylla i.
  Mycket dåligt Dåligt Varken bra eller dåligt Bra Mycket bra Kan ej ta ställning
6  Är du nöjd eller inte med trivseln?
7  Är du nöjd eller inte med öppenheten?
8  Är du nöjd eller inte med respekten?

Fråga nr. 9    
Vad tycker du om attitydfrågor (Skriv högst 500 tecken)?Här ber vi dig ta ställning till nedanstående frågor:
Min bedömning - Hur tycker du att nedanstående områden fungerar.
Betydelse för mig - Hur betydelsefullt det som tas upp i frågan är för dig.
Välj det svarsalternativ som passar bäst för både Min bedömning och Betydelse för mig.

  Min bedömning
Betydelse för mig
Fråga 10
Är du nöjd eller inte med hur du har blivit bemött?

Mycket dåligt
Dåligt
Varken bra eller dåligt
Bra
Mycket bra
Kan ej ta ställning
Ingen betydelse
Liten betydelse
Viss betydelse
Stor betydelse
Allra största betydelse
Kan ej ta ställning
Fråga 11
Är du nöjd eller inte med hur problemen hanteras?

Mycket dåligt
Dåligt
Varken bra eller dåligt
Bra
Mycket bra
Kan ej ta ställning
Ingen betydelse
Liten betydelse
Viss betydelse
Stor betydelse
Allra största betydelse
Kan ej ta ställning

Fråga nr. 12    
Vad tycker du om Prioriteringsfrågor (Skriv högst 500 tecken)?