Startsida, SISS
Mer om SISS
Prova gratis

Tabellexempel
Diagramexempel
Webbenkäter hos kunder


Webbenkäter

Exempel
1. Enkel enkät
2. Längre enkät
3. Olika typer av frågor
Prova gratis!  Gör din egen enkät!
Du kan gratis utan begränsning få prova på SISS samt köra i SISS-server.

Exempel 2 - En längre enkät med
många olika grupper av frågor.

Detta exempel innehåller 56 frågor med först ett antal bakgrundsfrågor och därefter en grupp av Ja/Nej frågor samt några grupper av attidtyfrågor och avslutas med en flersvarsfråga, där man kan få ge flera svar i frågan.

Utseende på webbenkäten

Fråga nr. 1    
Är du Man eller Kvinna?
Man
Kvinna

Fråga nr. 2    
Din Ålder?
20-30
31-40
41-50
51-65

Fråga nr. 3    
Vilket Civilstånd har du?
Gift
Sambo
Ensamstående

Fråga nr. 4    
Vilken är din högsta formella utbildning?
Folkskola / Grundskola
Yrkes / Fack / Tvåårigt Gymnasium
Studentexamen / Treårigt Gymnasium
Universitet / Högskola

Fråga nr. 5    
Hur bor du?
Villa
Bostadsrätt
Hyresrätt
Annat

Fråga nr. 6    
Vilken är din huvudsakliga sysselsättning?
Förvärvsarbete / Anställd
Förvärvsarbete / Egen Företagare / Frilans
Studerande
Hemma med barn
Ålderspensionär
Förtidspensionär
Långtidssjukskriven
Arbetslös
Annat

Fråga nr. 7    
Hur lång tid arbetar du under dagen?
Heltid
Deltid
Annat

Fråga nr. 8    
Vilket yrke har du?
Lärare
Målare
Operatör
Vård / Omsorg
Kontorist
Tekniker
Telefonist
Data / IT / Konsult
Författare
Journalist

Fråga nr. 9    
Sover du bra?
Ja
Nej

Fråga nr. 10    
Trivs du på arbetet?
Ja
Nej

Fråga nr. 11    
Känner du dig uppskattad på ditt arbete?
Ja
Nej

Fråga nr. 12    
Blir du lätt stressad på ditt arbete?
Ja
Nej

Fråga nr. 13    
Tycker du att arbetstiden är för lång?
Ja
Nej

Fråga nr. 14    
Tycker du att du har tillräckligt med tid för barnen?
Ja
Nej

Fråga nr. 15    
Hinner du med att motionera något?
Ja
Nej

Fråga nr. 16    
Är du aktiv när du är ledig?
Ja
Nej

Fråga nr. 17    
Har du tillgång till bil?
Ja
Nej

Fråga nr. 18    
Hur många mil kör du per år?
100-800
801-1500
1501-2000
2001-2500
2501-3000
Annat

Fråga nr. 19    
Hur lång tid tar det till ditt arbete?
Mindre än 15 min
15-30 minuter
30 min-1 tim
Mer än 1 tim

Hur stort hälsoproblem anser du att följande är?
  Litet 2 3 4 5 6 7 8 9 Stort
20  Rökning
21  Alkohol
22  Trafikbuller
23  Trafikskador
24  Luftföroreningar
25  Arbetsskador
26  Idrottsskador
27  Stress

Vad tycker du?
  Mycket Dålig Dålig Varken eller Bra Mycket bra
28  Hur är tillgången till utbildning i din kommun? (T.ex gymnasium, högskola)
29  Hur är utbudet på kulturella aktiviteter i din kommun? (T.ex Bio, Teater, Utställningar)
30  Hur är tillgången till allmänna kommunikationer. (T.ex Buss, Tåg)
31  Om utbudet av nöjen? (Dans, Disco, Restauranger och Pubar)
32  Om underhållet av vägar, parker och andra offentliga platser?
33  Om den kommunala administrationens effektivitet och serviceanda?
34  Möjligheterna för dig att hitta "rätt" arbete. Dvs. Arbete som passar din utbildning och dina erfarenheter o.s.v?

Hur stort förtroende har du för det sätt på vilket följande samhällsinstitutioner sköter
sitt arbete?

  Litet 2 3 4 5 6 7 8 9 Stort
35  Försvaret
36  Polisväsendet
37  Skattemyndigheten
38  Skolan
39  Banker
40  Sjukvården
41  Kommunpolitiker
42  Kyrkan
43  Regering och Riksdag
44  Pressen

Brukar du besöka?
  Nej 1-2 ggr / mån 3-5 ggr / mån Mer än 5 ggr / mån
45  Gatukök och Café
46  Disko eller annan Danslokal
47  Privat Fest
48  Bio
49  Konserter eller Musikframträdanden
50  Åskåda Idrottsevenemang
51  Besöka Simhall
52  Gå på Konstutställning
53  Gå på Teater
54  Gå på Museum
55  Nyttja Motionsspår eller Sporthallar

Fråga nr. 56    
Välj vilka tidningar som du läser dagligen. Du får välja flera tidningar.
Aftonbladet
Expressen
Dagens Nyheter
Svenska Dagbladet
Göteborgsposten
Arbetarbladet
Arbetet
Alingsåskuriren
Ljusnan
Ölandsbladet
Borås tidning
Enköpingsposten
Fagerstaposten
Folkbladet
Gefle dagblad