Startsida, SISS
Mer om SISS
Prova gratis

Tabellexempel
Diagramexempel
Webbenkäter hos kunder


Webbenkäter

Exempel
1. Enkel enkät
2. Längre enkät
3. Olika typer av frågor
Prova gratis!  Gör din egen enkät!
Du kan gratis utan begränsning få prova på SISS samt köra i SISS-server.

Exempel 1 - En enkel enkät med
vanliga frågor och attitydfrågor i en grupp.

Som första exempel på hur det kan se ut används det enkätexempel som följer med programmet vid leverans. Denna enkät innehåller följande 15 frågor: Kön, Ålder, Yrke, Landsdel, Trivsel, Öppenhet, Respekt, Bemötande, Problem, Hjälp, Innehåll, Syfte, Teori, Kompetens, Tidning.

Ålder är en fråga med fritt svar mellan kanske 10 och 100 beroende på vilka som tillfrågas.

Kön, Yrke och Landsdel har vardera sina svarsalternativ medan frågorna Trivsel till Kompetens är attitydfrågor med svaren Ej nöjd till Mycket nöjd.

Tidning, som i detta exempel har 7 svarsalternativ, är en flersvarsfråga. Man kan då kryssa för flera av alternativen. Denna enkät kan då ha följande utseende och är mycket enkel att skapa då man enbart behöver ge ett projektnamn.