Statistik och diagram på fiske av havsöring 1987-1998 i Dalälven i Älvkarleby

Antal havsöringar från årets början

Detta diagram visar för åren 1987-1998 sammanlagt antal havsöringar som har tagits upp från början av året. Man kan här se att 1996 och 1997 står i en klass för sig medan 1998 var ett medelår beträffande fiske av havsöring.

Antal havsöringar per månad

Detta diagram visar för åren 1987-1998 antal havsöringar som har tagits upp för varje månad. Diagrammet blir något rörigt men man kan se att april är en bra månad för fiske av havsöring där 1997 var bästa året. 1994 hade en stark avslutning under augusti och september.

Sammanlagt antal havsöringar per månad

Detta stapeldiagram visar sammanlagt antal havsöringar som har tagits upp för varje månad åren 1987-1998 . Varje stapel visar således summan över alla åren. Man kan här se att januari och april är bra månader för fiske av havsöring medan juni, juli och augusti är dåliga månader.

Antal havsöringar per år

Detta stapeldiagram visar sammanlagt antal havsöringar som har tagits upp för varje år. Varje stapel visar således summan över alla månaderna. Man kan här se att 1989 var det sämsta året medan 1997 var det bästa året.

Tillbaka


Fiske Till Fiske i Älvkarleby

Huvudmeny Till ANASYS huvudmeny.