Fiske i Älvkarleby 1998 - sektion A

Fiske i Älvkarleby 1998

Detta diagram visar för varje dag vikten på största laxen, havsöringen och regnbågen. Lax visas med en linje med kryss, havsöring med en linje med trianglar och regnbåge med en linje med kvadrater. Observera att vissa dagar har man inte fått upp någon lax eller regnbåge.

Fiske av lax i Älvkarleby 1998

Detta diagram visar för varje dag vikten på den största lax som togs upp. Vikten visas med staplar och under respektive stapel står namnet på den person som tog upp fisken. Observera att vissa dagar har man inte fått upp någon lax.Du kan även se alla diagram här om du har problem med bildbyte.

Fiske av havsöring i Älvkarleby 1998

Detta diagram visar för varje dag vikten på den största havsöring som togs upp. Vikten visas med staplar och under respektive stapel står namnet på den person som tog upp fisken.Du kan även se alla diagram här om du har problem med bildbyte.

Fiske av regnbåge i Älvkarleby 1998

Detta diagram visar för varje dag vikten på den största regnbåge som togs upp. Vikten visas med staplar och under respektive stapel står namnet på den person som tog upp fisken. Observera att vissa dagar har man inte fått upp någon regnbåge.Du kan även se alla diagram här om du har problem med bildbyte.

Fiske av lax i Älvkarleby 1998

Detta diagram visar för varje dag medelvikt och antal på all lax som togs upp. Medelvikt visas med en enkel linje mot en Y-axel till vänster. Antal visas med en tjock linje mot en Y-axel till höger.

Laxligan i Älvkarleby 1998

Detta diagram visar vilka som har tagit upp de största laxarna i Dalälven under 1998. För att vara med i laxligan måste laxen väga minst 21 kg.

Fiske av havsöring i Älvkarleby 1998

Detta diagram visar för varje dag medelvikt och antal på alla havsöringar som togs upp. Medelvikt visas med en enkel linje mot en Y-axel till vänster. Antal visas med en tjock linje mot en Y-axel till höger.

Fiskets beroende av lufttrycket i Älvkarleby 1998

Detta diagram visar antal fiskar som man har tagit upp per dag mot lufttrycket, vilket är i mm kvicksilver. Y-axeln visar antal fiskar och X-axeln visar lufttrycket.

Fiskets beroende av veckodag i Älvkarleby 1998

Detta diagram visar antal fiskar som man har tagit upp per dag mot veckodag. Y-axeln visar antal fiskar och X-axeln visar veckodag.

Antal fiskar från årets början i Älvkarleby 1998

Detta diagram visar sammanlagt antal fiskar, antal laxar samt antal havsöringar som har tagits upp räknat från årets början.

Klimatdiagram med temperatur, lufttryck och vattenföring i Älvkarleby 1998

Denna bild innehåller två diagram, vilka för varje dag visar luft- och vattentemperatur samt lufttryck och vattenföring. Observera att temperaturen mäts kl. 08.00 på morgonen.

Vinddiagram med antal fiskar per dag och vindförhållandena i Älvkarleby 1998

Detta diagram visar antal fiskar som man har tagit upp per dag samt vindriktning och vindstyrka.Du kan även se alla diagram här om du har problem med bildbyte.

Antal fiskar från årets början i Älvkarleby 1996-1998

Här kan du se hur fisket har varit i år jämfört med 1996 och 1997. Som du ser var 1996 och 1997 bättre år. Det finns fem olika diagram.
Diagram ANTAL96-98A visar sammanlagt antal fiskar som har tagits upp från årets början.
Diagram ANTAL96-98B visar antal fiskar som har tagits upp varje dag.
Diagram ANTAL96-98C visar antal fiskar som i genomsnitt har tagits upp varje dag fram till den aktuella dagen på dagaxeln.
Diagram ANTAL96-98D visar hur många fiskar som togs i genomsnitt över 7 dagar med 3 dagar före och 3 dagar efter räknat från den aktuella dagen.
Diagram ANTAL96-98E visar antal fiskar upptagna varje dag samt en anpassad regressionslinje till data.Du kan även se alla diagram här om du har problem med bildbyte.

Fiskekarta över Dalälven i Älvkarleby

Här kan du se var i Dalälven som du kan fiska och vad de olika delarna heter.

Fiskekarta

Antal tittare per vecka på denna fiskesida

Vi avslutar denna kavalkad av diagram med att visa hur många som varje vecka tittar på denna fiskesida.

diagram

Tillbaka


Fiske Fiske i Älvkarleby

Huvudmeny Till ANASYS huvudmeny.