Enkäter, statistik och marknadsundersökningar med SISS
Analys av bl.a. miljö- och energimätningar med SIGS
ANASYS AB presenterar

Fiske i Älvkarleby 2001 - sektion A

Största lax och havsöring varje dag 2001

Detta diagram visar för varje dag vikten på största laxen och havsöringen. Lax visas med en linje med kryss och havsöring med en linje med trianglar. Observera att vissa dagar har man inte fått upp någon lax eller havsöring.

Antal fiskar från årets början 2001

Detta diagram visar sammanlagt antal fiskar, antal laxar samt antal havsöringar som har tagits upp räknat från årets början. Diagrammet visar en kurva för antal laxar, en kurva för antal havsöringar samt en kurva som är summan av de två första.

Mängden fisk från årets början 2001

Detta diagram visar sammanlagt antal kg fisk, antal kg lax samt antal kg havsöring, som har tagits upp räknat från årets början. Diagrammet visar en kurva för antal kg lax, en kurva för antal kg havsöring samt en kurva, som är summan av de två första.

Temperatur, lufttryck och vattenföring 2001

Denna bild innehåller två diagram, vilka för varje dag visar luft- och vattentemperatur samt lufttryck och vattenföring. Observera att temperaturen mäts kl. 08.00 på morgonen.

Fiskare med största lax varje dag 2001

Detta diagram visar för varje dag vikten på den största lax som togs upp. Vikten visas med staplar och under respektive stapel står namnet på den person som tog upp fisken. Observera att vissa dagar har man inte fått upp någon lax.


Du kan även se alla diagram här om du har problem med bildbyte.

Fiskare med största havsöring varje dag 2001

Detta diagram visar för varje dag vikten på den största havsöring som togs upp. Vikten visas med staplar och under respektive stapel står namnet på den person som tog upp fisken.


Du kan även se alla diagram här om du har problem med bildbyte.

Medelvikt och antal på lax 2001

Detta diagram visar för varje dag medelvikt och antal på all lax som togs upp. Medelvikt visas med en enkel linje mot en Y-axel till vänster. Antal visas med en tjock linje mot en Y-axel till höger.

Medelvikt och antal på havsöring 2001

Detta diagram visar för varje dag medelvikt och antal på all havsöring som togs upp. Medelvikt visas med en enkel linje mot en Y-axel till vänster. Antal visas med en tjock linje mot en Y-axel till höger.

Laxligan 2001

Detta diagram visar vilka som har tagit upp de största laxarna i Dalälven under 2001. Diagrammet visar fiskens vikt och namn på fiskare samt datum för fångsten.

Havsöringsligan 2001

Detta diagram visar vilka som har tagit upp de största havsöringarna i Dalälven under 2001. Diagrammet visar fiskens vikt och namn på fiskare samt datum för fångsten.

Fiskets beroende av lufttrycket 2001

Detta diagram visar antal fiskar som man har tagit upp per dag mot lufttrycket, vilket är i mm kvicksilver. Y-axeln visar antal fiskar och X-axeln visar lufttrycket.

Fiskets beroende av veckodag 2001

Detta diagram visar antal fiskar som man har tagit upp per dag mot veckodag. Y-axeln visar antal fiskar och X-axeln visar veckodag.

Vattenföringens beroende av veckodag 2001

Detta diagram visar hur stor vattenföringen är mot veckodag. Y-axeln visar m3/sek och X-axeln visar veckodag. Under diagrammet ser du dessutom medelvärdet av vattenföringen för varje veckodag och kan se att det i regel är mindre vatten på helgerna.

Vinddiagram med antal fiskar per dag och vindförhållandena 2001

Detta diagram visar antal fiskar som man har tagit upp per dag samt vindriktning och vindstyrka. Läget på varje pil i vertikal led visar antal fiskar. Pilens vinkel visar vindriktning och pilens längd visar vindstyrkan. /TD>


Du kan även se alla diagram här om du har problem med bildbyte.ANASYS huvudsida med datorprogram för enkäter, statistik, energi m.m.
Fjällvandring med berättelser, fjällfakta och länkar m.m.
Bilder från Stockholm
Bilder från Sverige, Sverigekarta med bilder
Bilder från Älvkarleby
Bilder från Hälsingland
Bilder från Söderfors
Fototavlor med bl.a. naturmotiv.
Dalälvsjournalen med statistik på fiske av lax och havsöring i Dalälven
Turistsida Älvkarleby från Vattenfall Utveckling till Lugnets golfbana
Webguide med länkar till Sverige och hela världen