Enkäter, statistik och marknadsundersökningar med SISS
Analys av bl.a. miljö- och energimätningar med SIGS
ANASYS AB presenterar

Fiske i Älvkarleby 1998-2000 - sektion A

Sammanlagt antal fiskar från årets början

Detta diagram visar sammanlagt antal uppdragna fiskar från årets början. Man kan se för 1999 att öringsäsongen under april-maj var bättre än 1998 medan laxsäsongen under juni-juli var bättre 1998 jämfört med 1999. I år är öringsfisket ännu bättre jämfört med 98 och 99. Kurvan går nästan rakt upp under april med 30-50 öringar per dag. Som synes så är det dock en bit kvar till rekordåret 1997 och den kurvan innehåller enbart antal öringar.

Sammanlagt antal fiskar från årets början

Detta diagram visar samma som ovanstående men under en kortare period.

Här kan vi se att år 2000 har börjat bättre än 1998 och 1999.

Antalet uppdragna fiskar ökar ytterligare från slutet av mars för att ta riktig fart under april månad. Under maj månad blev det dock en stagnation. Under juni drar laxfisket i gång, vilket gör att kurvan nu åter går uppåt och verkar kunna följa rekordåret 1998.

Antal fiskar uppdragna varje dag

Detta diagram visar för varje dag hur många fiskar som tas upp.

Man kan se att kurvan för i år ofta ligger över 1998 och 1999.

Detta gäller särskilt för slutet av mars och under april.

Under maj blev dock fisket betydligt sämre p.g.a. vårfloden och för mycket vatten i älven.

Under juni började laxfisket bra men blev sedan föstört av för mycket regn, vilket medförde för mycket vatten ( upp mot 1100 m3/sek).

Sammanlagd vikt från årets början

Detta diagram visar sammanlagd vikt på alla uppdragna fiskar från årets början.

Man kan se för 1998 att den sammanlagda vikten ökade markant under juni-juli.

Detta berodde på att det blev en rekordsäsong för laxfisket med laxar på 10-25 kg.

Man kan även se att årets laxfiske hängde med rekordfisket 1998 under första delen av juni, men sedan blev det sämre.

Sammanlagd vikt från årets början

Detta diagram visar samma som ovanstående men under en kortare period.

Man skall här komma ihåg att minimåttet för havsöring har under år 2000 minskats till 40 cm mot tidigare 45 cm.

Man kan se att trots att det under 2000 i början av året togs upp fler fiskar än 1998 och 1999 så är den sammanlagda vikten lägre.

Detta beror på mindre storlek på fisken, som har tagits upp.

I början av april korsar dock kurvan de övriga åren, då antalet fiskar ökade markant. Under maj blev fisket sämre igen.

Under juni följer dock kurvan i stort sett med kurvan för 1998.

Sammanlagd vikt på fisk som tas upp varje dag

Detta diagram visar för varje dag sammanlagd vikt på den fisk som tagits upp.

Man kan se att viktkurvan för öringssäsongen år 2000 ofta ligger under 1998 och 1999 utom i slutet av mars och under april.

I början av maj dök viktkurvan beroende på vårfloden, vilket stoppade fisket.

De sista dagarna i maj och första hälften av juni visar på ett mycket bra laxfiske, sedan blev det sämre.

Medelvikt på fisk som tas upp varje dag

Detta diagram visar för varje dag medelvikt på den fisk som tagits upp. Man kan se att viktkurvan för år 2000 ligger under motsvarande kurvor för 1998 och 1999. Även laxen nu under juni tycks vara något mindre.ANASYS huvudsida med datorprogram för enkäter, statistik, energi m.m.
Fjällvandring med berättelser, fjällfakta och länkar m.m.
Bilder från Stockholm
Bilder från Sverige, Sverigekarta med bilder
Bilder från Älvkarleby
Bilder från Hälsingland
Bilder från Söderfors
Fototavlor med bl.a. naturmotiv.
Dalälvsjournalen med statistik på fiske av lax och havsöring i Dalälven
Turistsida Älvkarleby från Vattenfall Utveckling till Lugnets golfbana
Webguide med länkar till Sverige och hela världen