Diagram från kommandon

1L Enkelt punktdiagram
2L Enkelt linjediagram
3L Enkelt stapeldiagram
4L Enkelt cirkeldiagram
5L Linjediagram med flera linjer
6L Stapeldiagram med sned text
7L 2 cirkeldiagram med utdragen sektor .
8L Linjediagram med 4 Y-axlar
9L Ytdiagram

10L Staplar och texter mad varierande avstånd.
11L 12 diagram i en bild.
12L Cirkel- och tidsdiagram.
13L Vanligt stapeldiagram.
14L Vanligt stapeldiagram.
15L Tidsdiagram med pilar.
16L Ytdiagram med regression och accumulerad kurva.
17L Punktdiagram med 8 kurvor.
18L 4 punktdiagram med 8 kurvor.
19L Blandat punktdiagram.

20L Dubbla diagram med staplar över varandra
21L Stapeldiagram samt linje som är summan av staplarna.
22L Fyra cirkeldiagram med utdragna sektorer
23L 8 linjediagram i en bild.
24L Tidsdiagram med olika bredd på staplar.
25L Tidsdiagram med 3 trappstegslinjer
26L Stapeldiagram med procent inne i staplarna.
27L Linjediagram med 10 olika linjer.
28L Tids-,yt- och cirkeldiagram.
29L Tidsdiagram med mätningar varannan minut.

30L Temperaturdiagram med tre kurvor
31L Stapeldiagram med spridning .
32L Summerade staplar som viasr procent.
33L 2 Cirkeldiagram
34L Summerade ytdiagram utefter en tidsaxel
35L Summerade staplar uppdelad på tider
36L Varaktighetsdiagram med tre temperaturkurvor.
37L 24 små diagram i en standardram.
38L Summerade ytor i ett tidsdiagram.
39L Hög/låg diagram med medelvärdestest.
Du kan hämta filen
B1_9.EXE här.

Du kan hämta filen
B10_19.EXE här.

Du kan hämta filen
B20_29.EXE här.

Du kan hämta filen
B30_39.EXE här.