Beskrivning

Diagram från kommandon innehåller ett antal exempel på olika diagram som kan ritas med kommandosystemet i SIGS.

Du kan välja bland de olika exemplen genom att klicka i de vita runda prickarna.

Om du har tillgång till SIGS med dess kommandosystem, kan du hämta ned alla de exempel som du ser här. Bilderna BILD1L till BILD9L är packade till en fil som heter B1_9.EXE. Du kan lämpligtvis skapa katalogen BILD och till denna lägga in filen B1_9.EXE.

Denna fil kan du sedan starta för att packa upp den. Då skapas ett flertal filer bl.a. kommandofiler (.SIG) och filer med SISS-datamängder (.SIS) för bilderna BILD1L till BILD9L.

Du kan sedan i SIGS under Kommando med Kör Liggande A4 köra dessa filer, vilka är skapade för formatet liggande A4 (t.ex. BILD1L.SIG).

På motsvarande sätt kan du även hämta och använda bilderna BILD10L till BILD19L, vilka är packade till en fil som heter B10_19.EXE samt bilderna BILD20L till BILD29L, vilka är packade till en fil som heter B20_29.EXE.

Du kan hämta filen
B1_9.EXE här.

Du kan hämta filen
B10_19.EXE här.

Du kan hämta filen
B20_29.EXE här.

Du kan hämta filen
B30_39.EXE här.