Diagramexempel

Punktdiagram
Tidsdiagram - linje
Tidsdiagram - blandat
Tidsdiagram - urval
Tidsdiagram - 10:e sek.
Spridningsdiagram
Frekvensdiagram
Varaktighetsdiagram
Normalfördelningsdiagram