Startsida

Årets resultat

Resultatredovisning
under flera år

Bankkonton

Amortera lånen
Prova gratis!  Gör din egen enkät!
Du kan gratis prova på en begränsad version av SISS.

Ekonomisk kontroll i din bostadsrättsförening
eller annan valfri förening/organisation/företag


SISS och SIGS kan användas för att få kontroll på ekonomin i en bostadsrättsförening. Du kan använda data som registreras av din ekonomiska förvaltare om de använder ett system som t.ex. Agresso för att spara data i läsbar form. Systemet är flexibelt och kan anpassas till i stort sett valfri förening, organisation eller företag med ekonomi. I nedanstående exempel visas hur det kan se ut för en bostadsrättsförening. Om man tar rätt beslut i föreningen så kan detta förbättra ekonomin väsentligt.

Årets resultatBörja med att visa årets resultat. Det ska då förhoppningsvis visa på en god ekonomi.

Resultatredovisning under flera årResultatet för föreningen var först dålig tills man inledde en åtstramning av ekonomin. Amortering av lån samt placering av dessa med gynsamma villkor medförde en markant förbättring av resultatet.

BankkontonHos din ekonomiförvaltare kan du se hur mycket som finns på ditt ekonomikonto. Du kan även hos din bank titta efter regelbundet hur mycket pengar som finns på föreningens sparkontoton. Du kan här få en överskådlig bild som hjälper dig i dina ekonomiska beslut. Ligger det för mycket pengar i ekonomikontot kan du flytta över en del till sparkontot eller amortera på lånet.

Amortering av lånDet är viktigt att regelbundet amortera av på lånen så mycket som möjligt. Har man kommit in i en positiv spiral medför amortering av lånen att ekonomin blir allt bättre, vilket medför att man kan amortera ännu mer.

Storlek på sammanlagda banklånHär kan du se hur mycket banklån som din förening har samt hur dom har förändrats under åren. Ett bra sätt att sköta föreningens ekonomi är att amortera av så mycket som möjligt på lånen, då räntan för dessa brukar vara föreningens största utgift.