Fiske i Dalälven april 1999

Under slutet av april och början av maj 1999 släpptes 600-800 m3/sek. Snön låg kvar länge och några ordentliga regndygn medförde en tidig vårflod med öppna dammar.
Hela våren blev kylig vilket medförde att vattentemperaturen under en längre period höll sig mellan 5 och 8 grader. Detta gav ett bra öringsfiske med 30-60 uppdragna havsöringar per dygn under halva april och maj.


Här står ett gäng vid hängbroarna
för att pröva sin fiskelycka.Notören är ett populärt fiskeställe.Det höga vattenläget avskräcker ej.När man står flera på rad,
krävs det kunskap i hur man kastar ut.


Tillbaka

ANASYS huvudsida med datorprogram för enkäter, statistik, energi m.m.
Fjällvandring med berättelser, fjällfakta och länkar m.m.
Bilder från Stockholm
Bilder från Sverige, Sverigekarta med bilder
Bilder från Älvkarleby
Bilder från Hälsingland
Bilder från Söderfors
Fototavlor med bl.a. naturmotiv.
Dalälvsjournalen med statistik på fiske av lax och havsöring i Dalälven
Turistsida Älvkarleby från Vattenfall Utveckling till Lugnets golfbana
Webguide med länkar till Sverige och hela världen